Toimielimet | Kunnanhallitus | Pöytäkirja 31.10.2007

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.10.2007 Pykälä 7Kunnanhallitus
§ 7
31.10.2007

 

Invoices, purchase recycling leimussa

17/L2000.08/2003

 

Kh § 7
Leimun Kingdom has been an investigation, according to which one of the purchase invoice for manual recycling time 3.4 weeks. This causes a direct loss of money, because Discounts can not be exploited. In addition, the recycling bill required henkilötyö is great, because the paper is transferred manually from place to place and copied many times.

 

In spring 2003, subject to working group to examine opportunities to move to electronic invoices, purchase of recycling. System was tested, it was concluded that a single bill for recycling would be reduced from the time a system significantly.

 

Proposal:
Get the invoice processing system.

 

Decision:
Approved unanimously.

Ostolaskujen kierrätys leimussa 

17/L2000.08/2003

 

Kh § 7
Leimun kunnassa on tehty tutkimus, jonka mukaan yhden ostolaskun manuaalisen kierrätykseen kuluva aika 3,4 viikkoa. Tästä aiheutuu suoraa rahan menetystä, sillä käteisalennuksia ei voida hyödyntää. Lisäksi laskun kierrätyksen tarvitsema henkilötyö on suuri, koska paperia siirretään manuaalisesti paikasta toiseen ja kopioidaan moneen kertaan.

 

Keväällä 2003 asetettu työryhmä tutki mahdollisuuksia siirtyä elektroniseen ostolaskujen kierrätykseen. Koekäytössä olleen järjestelmän perusteella todettiin, että yhden laskun kierrätykseen kuluva aika putoaisi järjestelmän avulla merkittävästi.

 

Ehdotus:
Hankitaan ostolaskujen kierrätysjärjestelmä.

 

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

  
Toimielimet | Kunnanhallitus | Pöytäkirja 31.10.2007

Lisätiedot ja tiedustelut:
Leimun kunnan kirjaamo
kirjaamo(at)leimu.fi
09-555 6666


©